Menu openen Menu sluiten

De cliënt aan het woord

Vanzelfsprekend is een eenvoudig hulpmiddel voor de zorgboerderijen om deelnemers/cliënten en/of naastbetrokkene(n) aan het woord te laten.

Effecten van zorg op meerdere niveau's

De cliënt/deelnemer, de zorgverlener, de aanbieder en de financier krijgen inzage in de effectiviteit van de geleverde zorg. Dit kan ook op regionaal of zelfs landelijk niveau geautomatiseerd worden weergegeven.

Vanzelfsprekend is een eenvoudig hulpmiddel om deelnemers/cliënten en/of naastbetrokkene(n) aan het woord te laten. De deelnemer kan zelf aangeven wat de doelen zijn en evalueert of de gestelde doelen zijn behaald.
Dit levert o.a. inzicht in de bereikte effecten en in de mate van tevredenheid over de geleverde zorg.

Emancipatie van de cliënt/deelnemer:
De cliënt/deelnemer krijgt meer regie op het eigen (herstel) proces en wordt actief ondersteund bij het opstellen van het eigen gezondheidsplan.

Effectmeting:
De cliënt/deelnemer, de zorgverlener, de aanbieder en de financier krijgen inzage in de effectiviteit van de geleverde zorg

Tevredenheid wordt gemeten op de door de cliënt gestelde doelen.
Vanzelfsprekend wordt inmiddels ingezet door meer dan 400 zorgboerderijen.

Vanzelfsprekend is de nieuwste versie van het eerdere Resultaatmeetsysteem.
Deze versie is gerealiseerd in opdracht van stichting Landzijde door de Resultaatmeetgroep en Landmerc+.

Vanzelfsprekend is een interessant instrument voor gemeenten, participatie krijgt met behulp van vanzelfsprekend inhoud en biedt nog veel meer….