Menu openen Menu sluiten
Vanzelfsprekend kan in veel verschillende situaties ingezet worden.
Individuele zorginstellingen

 • De eigen cliënten/deelnemers helpen met een eenvoudig hulpmiddel.
 • Beter zicht op mate van zelfredzaamheid en tevredenheid van de cliënten/deelnemers.

Koepels, coöperaties, verenigingen, samenwerkingsverbanden

 • Eenvoudig uit te rollen hulpmiddel om uniform in te zetten.
 • Gezamenlijk werken aan kwaliteit.

Gemeenten

 • Gecontracteerde organisaties eenvoudig een hulpmiddel bieden om de zorg te professionaliseren.
 • Uitstekend hulpmiddel om een eenduidig beeld te krijgen van de effecten van de zorg.
 • Inzicht krijgen in eventuele verschillen tussen de diverse doelgroepen.

Doelgroepen

 • Kinderen.
 • Jongeren.
 • Volwassenen.
 • Ouderen.
 • Mensen met een verstandelijke beperking.
 • Naastbetrokkenen bij Kinderen, Jongeren en/of ouderen.