Menu openen Menu sluiten
Vanzelfsprekend kan bij alle zorgboerderijen in Nederland ingezet worden.

Individuele zorgboerderijen

  • De eigen cliënten/deelnemers helpen met een eenvoudig hulpmiddel
  • Beter zicht op mate van zelfredzaamheid en tevredenheid van de cliënten/deelnemers

Koepels, coöperaties, verenigingen, samenwerkingsverbanden

  • Eenvoudig uit te rollen hulpmiddel om uniform in te zetten
  • Gezamenlijk werken aan kwaliteit

Doelgroepen

  • Kinderen
  • Jongeren
  • Volwassenen
  • Ouderen
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Naastbetrokkenen bij Kinderen, Jongeren en/of ouderen