Menu openen Menu sluiten

Welke vragenlijst moet ik kiezen?

Er zijn vragenlijsten voor verschillende doelgroepen. Soms (bijv. bij dementie of laaggeletterdheid) zal moeten worden gekozen voor een naastbetrokkene vragenlijst. De volgende vragenlijsten zijn beschikbaar:

Kennismaking KM

Deze wordt ingevuld wanneer een deelnemer start. Aan de hand van deze eerste meting kunnen later ontwikkelingen worden gemeten.

Evaluatie EV

Deze vragenlijst wordt door deelnemers die reeds gebruik maken van de  dagbesteding ingevuld. De deelnemer kan zich over veel onderwerpen uitspreken en geeft aan welke ontwikkelingen worden ervaren. De werkwijze is dat de zorgboerderij de vragenlijst voorafgaand aan elke  geplande evaluatie aan de deelnemer aanbiedt.

Vertrek VT

Deze vragenlijst geeft de deelnemer de mogelijkheid om aan te geven waarom met de dagbesteding gestopt wordt, welk rapportcijfer de boerderij verdient en of er nog belangrijke opmerkingen zijn die gemaakt moeten worden. De werkwijze is dat elke deelnemer die gaat stoppen op de boerderij gevraagd en gestimuleerd gaat worden deze vragenlijst in te vullen.